« Ga terug   Print

Grondprijsberekenaar

Gemeente Amsterdam | Amsterdam | HBO | Fulltime | Sluit 2018-12-01

“Krijg jij energie van cijfers en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. erfpachtvraagstukken? Zoek je altijd de grenzen op, met het oog op het organisatiedoel? Lees dan snel verder!"

“Krijg jij energie van cijfers en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. erfpachtvraagstukken? Zoek je altijd de grenzen op, met het oog op het organisatiedoel? Lig je niet wakker van het meedenken over de verbetering van het werkproces bij een grote gemeente? Lees dan snel verder!“

Grondprijsberekenaar

Vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 18090201

De functie Grondprijsberekenaar
Als grondprijsberekenaar maak, controleer en documenteer je erfpachtberekeningen ten behoeve van gronduitgifte en wijzigingen in erfpachtcontracten voor wonen, bedrijfsterreinen en andere vastgoedcategorieën. Dit doe je op basis van het geldende grondprijsbeleid en de daaraan verbonden regels. Je adviseert over de toepassing van de regelgeving en de systematiek bij erfpachtuitgiften en wijzigingen in bestaande erfpachtrechten en wordt op basis van op te bouwen expertise onder meer betrokken bij de totstandkoming van de handleiding Grondprijsbepaling. Je hebt met enige regelmaat contact met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van grond in erfpacht en/of het beheer daarvan.
Ten bate van het proces denk je actief mee en komt met (verbeter-/vernieuwings-) voorstellen.

Beeld van de omgeving

  • Je werkt binnen een dynamische organisatie waarbij de transitie naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel (AB2016) grote veranderingen met zich meebrengt, die voor erfpachters een einde maakt aan de complexiteit van het voortdurende erfpachtstelsel en erfpachters zekerheid geeft over hun erfpachtkosten.
  • Canonherzieningen zoals bij voortdurende erfpacht bij een nieuw tijdvak behoren bij eeuwigdurende erfpacht tot het verleden. Eeuwigdurende erfpacht betekent zekerheid voor de erfpachter.
  • Bij woonbestemmingen en maatschappelijke bestemmingen kan de erfpachter in het nieuwe stelsel kiezen voor canonbetaling (indexcanon) of voor afkoop van de canon in één keer.
  • Voor commerciële bestemmingen is afkoop bij nieuwe uitgifte verplicht.

Wij vragen
Een ondernemende kandidaat met minimaal Hbo-niveau, bij voorkeur een economische richting. Bekend met softwarepakketten als Excel en Access.

Onze nieuwe collega brengt enige relevante werkervaring mee, 2 tot 4 jaar, binnen een complexe bestuurlijke organisatie, is nieuwsgierig en maakt zich de ingewikkelde materie van grondprijsberekeningen in relatie tot erfpacht snel eigen. Een gedegen kennis van het erfpachtstelsel van de gemeente Amsterdam én van vastgoed is een zware pré! Als je dan ook nog veel gevoel voor en affiniteit hebt met cijfers, ben jij misschien wel deze nieuwe collega.

Competenties
met de volgende competenties gaat deze klus jou zéker lukken: Je bent bestand tegen een hoge werkdruk en bent in staat te schakelen tussen meerdere dossiers, gaat respectvol om met vragen van collega’s en houdt ze op de hoogte over de voortgang van hun aanvraag. Je bent je bewust van de omgeving waarin je werkt, bent in staat om met je collega’s samen te werken en kennis te delen. Verder voel jij je verantwoordelijk voor zaken en gaat hier zorgvuldig mee om. Je bent in staat collega’s te overtuigen.

Wij bieden

  • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.795,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week. (Een aanloopschaal is mogelijk (minimaal € 2.591,- en maximaal € 3.805,- in schaal 9, voor de duur van een jaar).
  • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget waarbij je zelf kunt beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en/of hoeveel extra verlof je op wilt nemen.

Ruimte en Economie
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Het cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

De organisatie
Erfpacht & Uitgifte
De afdeling Erfpacht en Uitgifte valt onder de Directie Grond & Ontwikkeling en is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro’s. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 270.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ca. € 120 miljoen en een balanstotaal van ca. € 8 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant.

Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ca. 160 medewerkers verdeeld over 6 teams. Recent heeft er een fundamentele vernieuwing van het Amsterdamse erfpachtstelsel plaats gevonden. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht en dat brengt allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Grond & Ontwikkeling
Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

Team Grondprijsberekeningen
Het (sub)team grondprijsberekeningen ziet toe dat de erfpachtuitgiften en de wijzigingen in erfpachtcontracten voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders voor het Amsterdamse erfpachtstelsel, waarbinnen grond wordt uitgegeven en/of beheerd worden. De grondprijsberekenaar is tevens verantwoordelijk voor de financiële borging en de afhandeling van de controleberekeningen. Dit werk doe je in een klein team. Er is een continue stroom van aanvragen om de grondprijs te berekenen van projecten in de stad. Het gaat hierbij om berekeningen van tuinuitbreidingen tot complexe transformaties.

Informatie
Neem voor meer inhoudelijke informatie over deze functie contact op met Jeroen van der Ploeg, Teamleider Beleid en Werkprocessen, j.van.der.Ploeg@amsterdam.nl.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marjoleine Goedhart, Wervingsadviseur Grond en Ontwikkeling, m.goedhart@amsterdam.nl.

Ben jij benieuwd naar hoe het is om voor én bij de gemeente Amsterdam te werken? In deze brochure (PDF – 4,1 mb) delen een aantal collega’s hun ervaringen.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 oktober 2018 onder vermelding het vacaturenummer via onze sollicitatiepagina door te klikken op de solliciteer button.

Optie: Een TMA en/of CAPA-test kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Een Casus kan worden toegevoegd aan de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.#LI-POST

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteldSolliciteer op deze functie

Deel deze baan

Measure Pixel